Nir Cohen

תמיד ברגעים שהמחשבה הזאת עולה במקביל עולה הטענה שיש את כל המרחב ולמה צריך לשים דו מימד בעולם תלת מיימדי

אז כמו שבעולם התלת מימדי שאנו חיים בו אנחנו משלבים מוצגים דו מימדיים, לדוגמה שילוט הכוונה, מסך טלוויזיה צמוד לקיר ויש לא מעט דוגמאות

אמנם מרחב הפעולה של חווית מציאות רבודה הוא המרחב שאנחנו פועלים בו, זאת אומרת תלת מימדי, אין סופי (כמעט) קיימות לא מעט הגבלות שדורשות מאיתנו לבחון האם שילוב תוכן דו מימדי כחלק מהמרחב יהיה הנכון ביותר לחוויה מיטבית

עכשיו אחרי ההקדמה הארוכה הזאת אני אנסה להראות 2 דוגמאות, הראשונה לשילוב מיטבי, ברור, זה פרוייקט שלנו, והשניה לשילוב פחות מוצלח.