• Nir Cohen

ViewMagine

מחקר עיצוב במציאות משולבת


עוד בילדות כשהייתי משחק בצעצועים שלי הייתי מדמיין מה היה קורה אילו הצעצועים היו מתעוררים ובאמת מתחילים לקחת חלק פעיל במשחק שאותו שיחקתי ...

ואז הגיעו משחקי המחשב, וזנחנו את הצעצעים, כי שם לדמויות היו חיים, והם היו אינטראקטיביות וזה הרבה יותר מעניין.
מרחבי מציאות מדומה מאפשרים לנו לברוא עולמות תוכן מציאותיים ומציאותיים פחות, וכאשר מעצבים חווית מציאות מדומה איכותית ניתן לשאוב את המשתמש להיות נוכח בחוויה בכמעט 100%.


האם עכשיו הטכנולוגיה באמת מאפשרת לנו להקים את הצעצועים לחיים?

האם יש לזה ערך לימודי כלשהוא?
על השאלות האלו ניסינו לענות במחקר קטן שערכנו במסגרת התואר השני בעיצוב תעשייתי בבצלאל.


פוסטים אחרונים

הצג הכול